Dialogs valdes priekšsēdētāja Ruta Kaupe

LMDMC iestājas biedrībā „Latvijas platforma attīstības sadarbībai„

No 6.lidz 8 septembrim LMDMC valdes locekle Anita Kehre kā Latvijas pieaugušo izglītības apvienības (LPIA) pilnvarotā pārstāve piedalījās biedrības „Latvijas platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) seminārā, kas notika Tīnūžu pagasta atpūtas bāzē „Turbas”.

Seminārā klātesošie iepazinās ar dalīborganizāciju pieredzi un apzināja kopējās vajadzības attīstībai. Par prioritāriem tika izvirzīti attīstības sadarbības projektu līdzfinansējuma jautājumi, partneru pasākuma organizēšana Centrālajā Āzijā, organizācijas ārējā un iekšējā komunikācija, kā arī gatavošanās Latvijas prezidentūrai ES padomē. Tāpat tika radītas idejas dažādiem pasākumiem, piemēram, regulārām “biedru brokastīm”, kur būs iespējams uzzināt jaunumus un apspriest aktualitātes.

Seminārā piedalījās Slovēnijas platformas SLOGA vadītājs Marjans Hucs, kas stāstīja gan platformas pieredzi, gan pieredzi ES prezidentūras projekta sagatavošanā un ieviešanā.

Pēc semināra notika LAPAS padomes sēde, kurā tās locekļi ievēlēja jaunu padomes priekšsēdētāju – Inetu Kursieti, kā arī savā starpā sadalīja atbildības jomas. Padome izskatīja LMDMC iesniegumu par uzņemšanu LAPAS, kas tika vienbalsīgi atbalstīts.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>