Mākslas terapijas nodarbībā

Papildina zināšanas par stresa noturību

Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta „Pedagogu stresa noturības veicināšana” ietvaros, ko organizēja Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, LMDMC pasniedzējām S. Olsenai un A.Kehrei no 17. Līdz 21.septembrim bija iespēja piedalīties piecu dienu starptautiskā seminārā ES mājā, Rīgā. Nodarbības vadīja Sue Cowan un Jennie Guise – psiholoģes un pasniedzējas ar ilggadēju pieredzi Abertay Dundee Universitātē (Apvienotajā Karalistē) un profesionālās tālākizglītības programmu vadīšanā, kā arī Ieva Vaine un Dita Baumane-Auza.

Semināra programmā iekļautās tēmas: darba vidē sastopamie stresa veidi un to mazināšana; stresa ietekme uz indivīdu un organizācijām; pamatprasmes stresa noturības veicināšanai; darba devēja atbildība ar darba vidi saistītos stresa novēršana; psihosociālā riska menedžmenta principi;n ideālas darba vides veidošana; negatīvo domu izaicinājums un pozitīvās attieksmes veicināšana; paškontroles attīstība; relaksācijas vingrinājumi.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>