SIF atklasana 021

LMDMC gatavo pieteikumu programmai „NVO fonds”

2012.gada 27.novembrī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinās atklātus projektu konkursus EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” divām apakšprogrammām -NVO darbības atbalsta programma un NVO projektu programma. Tā kā programmas ietvaros īpaša uzmanība tiks veltīta bilaterālās sadarbības veicināšanai starp Latvijas NVO un donorvalstu (Islande, Lihtenšteinas firstiste, Norvēģijas karaliste) nevalstisko un publisko sektoru, LMDMC ir uzsācis pārrunas ar potenciālajiem projekta partneriem Norvēģijā un projekta atklāšanas pasākumā 14.novembrī piedalījās apaļā galdu diskusijā, kur prezentēja plānotā projekta ideju.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. Kopējais programmas ietvaros projektiem pieejamais līdzfinansējums ir EUR 9 678 064 ekvivalents latos. Programmas līdzfinansējumu veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 95 % apmērā un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 5 % apmērā. Programmas apsaimniekotājs ir Sabiedrības integrācijas fonds.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>