Mēs apvienojam cilvēkus ar lielu profesionālo pieredzi. Lai nodrošinātu visaugstāko pakalpojumu kvalitāti, mēs piesaistām attiecīgajā nozarē atzītus ekspertus.


Anita Kehre

Mg. soc. Anita Kehre

Konsultantē uzņēmumus stratēģiju izstrādē, sagatavo un vada mācību programmas administratīvās un cilvēkresursu vadības, komunikācijas, žurnālistikas un sabiedrisko attiecību, kā arī pamattiesību jomā. Kā sertificēta mediatore vada praktiskus komunikācijas prasmju treniņus sarunu vadīšanā un konfliktu risināšanā. Studējusi žurnālistiku, sabiedrības vadību un attīstības komunikāciju Latvijā, ASV un Zviedrijā. Ieguvusi Sociālo zinātņu akadēmiskā maģistra grādu tiesību zinātnēs Rīgas Stradiņa universitātē. Latvijas valsts universitātē iegūta ģeogrāfa un pasniedzēja, ka arī žurnālista kvalifikācija, kas pielīdzināta profesionālā maģistra grādam.Vadījusi attīstības sadarbības projektus Kirgizstānā, Baltkrievijā, Rumānijā. Starptautiskā preses institūta (IPI) biedre kopš 1996.gada.

Solvita Olsena

Dr.iur. Solvita Olsena

Konsultē uzņēmumus pamattiesību aizsardzības jomā, kopš 2004. gada kā privāti praktizējoša juriste risina personu tiesību aizsardzības lietas gan valsts pārvaldes iestādēs un Latvijas Republikas tiesās, gan Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Sagatavo un vada mācību programmas pieaugušajiem dažādās tiesību jomās. Tiesību doktora grāds valsts tiesībās iegūts 2010.gadā. Studējusi Latvijas Medicīnas akadēmijā un Latvijas valsts universitātē, iegūstot ārsta diplomu vispārējā ārstniecībā un jurista kvalifikāciju. Ir ilgstoša pieredze starptautisku izglītības un pētniecības projektu realizācijā, kā vieslektore strādājusi dažādās Eiropas universitātēs, regulāri piedalās starptautiskās konferencēs, sniedz intervijas un viedokļus medijiem. Eiropas veselības aprūpes tiesību asociācijas (EAHL) valdes locekle.

Pēteris Vilkaste

Mg.art. Pēteris Vilkaste

Izstrādā un vada mācību programmas un praktiskus publiskās uzstāšanās un aktiera meistarības treniņus. Studējis J.Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Teātra mākslas nodaļā, iegūstot dramatiskā teātra un kino aktiera specialitāti, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas maģistra programmā „Mediju un kultūras menedžments”. Strādājis par dramatiskā kolektīva vadītāju, pasniedzis retoriku un publisko runu Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā, vadījis privāto jauniešu teātra studiju „Aktieru aģentūra”. Izstrādājis un vadījis ES līdzfinansēto programmu „Teātra spēle kā metode dažādu etnisko grupu integrācijā un tradīciju izzināšanā” Rīgas Latviešu biedrībā.

Artis Kehris

M.A. Artis Kehris

Konsultē uzņēmumus un vada mācības jauno mediju un reklāmas jomā. Studējis vadības zinātnes Aberdīnas universitātē, piedalījies Kopenhāgenas un Amsterdamas biznesa attīstības inkubatoros. Pieredzi ieguvis, strādājot reklāmas un mediju aģentūrās.