Piebiedrojies – esi biedrs, atbalstītājs vai brīvprātīgais. Mēs stimulējam jauniešu brīvprātīgo darbu kā aktīvu profesionālās ievirzes formu.


Biedrībām ir tiesības nodarbināt personas brīvprātīgā darbā. Mūsuprāt, tā ir iespēja jauniešiem pieredzējušu kolēģu vadībā pilnveidot prasmes un iegūt pieredzi. Savukārt LMDMC šādā sadarbībā saskata lielisku iespēju ieviest jaunus, radošus un netradicionālus risinājumus. Par brīvprātīgā darba veikšanu LMDMC var noslēgt rakstveida līgumu, norādot veicamo darbu.

Saskaņā ar likumu, par brīvprātīgo darbu uzskatāms bezatlīdzības darbs vai pakalpojumu sniegšana, ko veic fiziska persona, nestājoties ar biedrību darba tiesiskajās attiecībās, un kas ir vērsts uz biedrības statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu.

NVO projekta vadītāja asistents

Multimediju speciālists

Mācību materiālu speciālists

Web lapas attīstītājs

Tev ir citas noderīgas prasmes?

Sazinies ar mums! »

Iespējams, mēs atradīsim iespēju sadarboties.