Izglītība ir brīvības, demokrātijas un cilvēces attīstības stūrakmens. Mēs ticam, ka zināšanu krājums ir vienīgā reālā drošība, ko cilvēks šajā pasaulē var iegūt.