LMDMC piedāvā programmu, kas vērsta ne vien uz profesijas standartā „Žurnālists” definēto prasmju nostiprināšanu, bet arī uz inovāciju un jaunu tēmu apgūšanu.

Programmas dalībnieki un organizācija

Programma paredzēta žurnālistiem, kas strādā dažāda veida masu mediju organizācijās, kā arī citu institūciju darbiniekiem, kur nepieciešamas zināšanas un prasmes darbā ar informāciju. Programmas dalībniekiem nav nepieciešama iepriekš iegūta izglītība žurnālistikā.

Multimediju prasmju pilnveide

 Labai multimediju žurnālistikai vajadzīgi daudzpusīgi žurnālisti, kas ir prasmīgi, vērīgi un elastīgi. Jo vairāk instrumentu tie prot izmantot, jo labāk. Žurnālistam, kurš vēlas strādāt ar multimediju platformu, sava vēstījuma pasniegšanā ir jākombinē dažādas iespējas.

„Ja man būtu jāizvēlas pamata darbarīkus, ko apgūt, es izvēlētos labu rakstīšanu, fotografēšanu, audio intervijas un pareizu video uzņemšanu un rediģēšanu. Esiet radoši un eksperimentējiet ar visiem instrumentiem, bet neizmantojiet dažādus formātus, lai pateiktu vienu un to pašu. Visiem elementiem jābūt papildinošiem, nevis informācija jāatkārto”, saka Karla Līla, Starptautiskā žurnālistu centra (ICFJ) 2011.gada laureāte multimediju žurnālistikā.

Piedāvājam seminārus:

 • Publiska uzstāšanās ar aktiermeistarības elementiem. Iztēles, dikcijas vingrinājumi. Audio interviju pamatprincipi.
 • Preses foto pamati. Dažāda tehnika dažādiem mērķiem.
 • Videosižetu režisora un operatora prasmju apguve. Videorediģēšanas pamati.
 • Rakstu valodas kultūra interneta vidē. Kā uzlabot rakstītprasmi, ja auditorija lasa datorā, viedtālrunī vai citā elektroniskā iekārtā.

Vadības un saskarsmes prasmju pilnveide

Rītdienas līderiem nepieciešamas īpašas iemaņas, lai prastu ne vien attīstīt produktu un darbiniekus, bet arī izveidot drošu un radošu atmosfēru redakcijas iekšpusē laikā, kad ārpus tās nekas nav drošs un izvirzītie mērķi noveco acumirklī.

„Vakardienas redakciju nebija viegli pārvaldīt, bet nākotnes redakcija būs īsts izaicinājums. Redaktoriem jāmācās strādāt patiesā dialogā ar saviem darbiniekiem un auditoriju, turklāt ātrā un elastīgā komandā, nevis tradicionāli – ar grupu vai nodaļu”, saka Eiropas Žurnālistikas centra (EJC) ilggadējais vadības treneris Pērs Andersons, kurš bijis vieslektors arī LMDMC rīkotajos semināros.

Piedāvājam seminārus:

 • Vadītāja stils un prasmes, darba instrumenti un efektivitāte. Konflikti starp personām, grupās un organizācijās, to risināšana radošos kolektīvos. Efektīvas sarunas lomu spēlēs.
 • Dialoga metode kā vadītāja instruments. Mediācijas pamati un izmantošana ikdienas darbā.

 

Žurnālista pamatprasmju pilnveide

„Ko redaktori meklē žurnālistos? Ne jau diploms ir svarīgs, bet attieksme un spējas”, saka Magda Abu-Fadila, „Media Unlimited” direktore, kas vada seminārus angļu, arābu un franču žurnālistiem visā arābu pasaulē un sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām. Svarīgi ir žurnālistikas pamatainstinkti. Zinātkāre, kritiska domāšana, alkas pēc jaunumiem, dedzinoša vēlme pastāstīt labu stāstu neatkarīgi no vides vai platformas, kā arī uzticība precizitātei, godīgumam, objektivitātei un mediju ētikai ir labs sākums. Bet šos instinktus vajag attīstīt. 

Piedāvājam seminārus:

 • Objektivitāte un galvenie tās pārkāpšanas principi. Vai medijiem ir noslieces? Kā izmērīt objektivitāti?
 • Kritiskas domāšanas prasmju kopums un galvenās iezīmes: racionalitāte, pašapziņa, godīgums, atvērtība, disciplīna, vērtējums.
 • Intervija kā datu vākšanas metode un žanrs. Vai vairs ir atšķirība?
 • Mediju ētika globālajā pasaulē. Vai universālas vērtības ir iespējamas?

 

Zināšanu apguve par jauno mediju attīstību

Termins” jaunie mediji” attiecas uz dažādām tehnoloģijām, kas ir radušās vai piedzīvojušas strauju izaugsmi. Lielākā daļa cilvēku, kam ir interneta pieslēgums, jau pazīst sociālo tīklu vietnes, blogus, video koplietošanas vietnes. Jaunie mediji pēdējo divdesmit gadu laikā ir arī ievērojami ietekmējuši mobilos sakarus. Sociālo tīklu vietnes, piemēram, Facebook un Twitter, ir saderīgi ar blogiem, mobilo telefonu un citām multivides aplikācijām, kas ļauj cilvēkiem nosūtīt un saņemt atjauninātu informāciju reālā laikā. Tāpēc arī žurnālistikai šodien jābūt mobilai, saturam jābūt gatavam šķērsot dažādas platformas. Mediju vadītājiem ir jādomā, kā izplatīt savu informāciju ikvienam.

Piedāvājam seminārus:

 1. Drukāto mediju forma un saturs jauno mediju laikmetā. Pašreklāma.
 2. Sociālo mediju platformas, izmantošana žurnālistikā un pašreklāmā.
 3. Viedtālruņi kā satura platformas Latvijā.

 

Zināšanu apguve par sabiedrībai aktuālām tēmām

„Lai būtu labs žurnālists postkomunisma zemēs, noteikti vajag apgūt tiesības un vēsturi. Ja jūs nezināt, kas bija pirms jums un kādas ir cilvēku tiesības tagad, jums nebūs pietiekamu iespēju izskaidrot to, kas notiek”, uzskata Niks Wolšs, BBC TV ziņu redaktors un mediju konsultants. Turklāt žurnālistiem nemitīgi ir jāseko līdzi nozaru aktualitātēm, jācenšas izprast notikumu cēloņi un kopsakarības.

Piedāvājam seminārus:

 • Politikas atspoguļošana. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Pilsonība. Pašvaldību tiesības un referendumi.
 • Veselības aprūpes tiesības.
 • Attīstības žurnālistika.
 • Pāreja no totalitāra režīma uz demokrātiju. Vēsturiska lomu spēle.
 • Atmiņu politika un kultūra. Deportāciju atspoguļošana.